T. 936 742 146
info@sotprospection.com
       
 
Arqueologia preventiva
en entorn periurbà i ruralSovint, en iniciar l’excavació de les restes arqueològiques aparegudes durant el transcurs d’obres de construcció sobre grans zones periurbanes es desconeix l’extensió del jaciment. Aquest fet suposa un handicap a l’hora de planificar la durada i cost de les feines d’excavació..

La prospecció geofísica amb gradiòmetre magnètic permet obtenir un mapeig de les anomalies magnètiques dels subsòl generades per elements arqueològics com combustions (focs, forns, etc.), moviments de terres

Resultats de la prospecció amb gradiómetre magnètic al jaciment arqueològic de Santa Criz (Eslava,Navarra).

 

(rases, sitges, tombes, etc.) i ferros. És el sistema més ràpid: permet cobrir extensions de 3.800m2 en 1 dia i, per això, és l’eina més útil per a delimitar jaciments en grans extensions.

Una vegada s’ha delimitat el jaciment amb aquest sistema i s’han detectat estructures, s’utilitzen els altres sistemes per complementar la informació de les zones arqueològicament més afectades.

Projecte Lluçanès
Guissona
Sheep Slait
Olèrdola
Elerdia