T. 936 742 146
info@sotprospection.com
       
 
Arqueologia preventiva
en entorn urbàLa prospecció del subsòl urbà amb georadar permet detectar les estructures i els grans canvis estratigràfics que el composen i que poden correspondre, per exemple, a estructures de caràcter arqueològic o de la xarxa de distribució dels serveis de gas, aigua, electricitat o telecomunicacions.

La profunditat d’exploració depèn de la freqüència de l’antena utilitzada i de les característiques del subsòl. SOT utilitza antenes de 400MHz i 270MHz que permeten assolir profunditats d’entre 3 i 5m respectivament. Per tant, l’ús del GPR amb qualsevol de les 2 antenes suposa obtenir un coneixement previ a l’excavació del grau d’afectació arqueològica del subsòl urbà fins als 5m de profunditat i també de la posició de la xarxa de distribució de serveis urbans.

Render de resultats de la prospecció amb georadar de la basílica de Castelló d'Empúries.

 

El procés amb software especialitzat de les dades obtingudes durant la feina de camp amb el GPR permet obtenir un mapeig del subsòl on es podran distingir les anomalies produïdes pels elements arqueològics. Es podran observar en plantes a diferents profunditats, seccions i recreacions volumètriques. D’aquesta manera podem documentar i estudiar la superposició d’estructures.

Per tant, la prospecció amb GPR en l’àmbit urbà suposa una eina ràpida i no-intrusiva de detecció d’estructures arqueològiques que facilitarà i agilitzarà les feines de planificació de posteriors excavacions arqueològiques o intervencions d’obres públiques en el subsòl.

Parc de la Ciutadella
Palau dels Comtes y Basílica