T. 936 742 146
info@sotprospection.com
       
 
Documentació i preservació d’estructures
no excavables

De vegades, a partir de la documentació escrita o les fonts orals es coneix l’existència de restes arqueològiques que actualment queden soterrades en zones on no és possible o convenient realitzar excavacions arqueològiques (vies molt transitades, subsòl d’esglésies, entre d’altres).

La prospecció amb els diversos sistemes geofísics sobre la zona i el registre acurat dels resultats permeten obtenir informació sobre la composició d’aquests jaciments des de la superfície, sense afectar al subsòl i obtenir, així, una forma alternativa a l’excavació de documentar el jaciment. A Anglaterra els serveis de patrimoni (English Heritage) ja utilitzen aquesta tècnica de prospecció com a eina habitual per la documentació de jaciments arqueològics i el seu registre en la carta arqueològica del pais.

Resultats de la prospecció amb GPR dins de l’església de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat).

Església de La Pietat
Parc de la Ciutadella
Palau dels Comtes y Basílica
Elerdia
Igartza