Publications and oral presentations

 
 
Publications Oral presentations

G. FONT, J.M. LLORENÇ, J. MATEU, S. PUJADAS, J.M. RUEDA, J. TURA I R. SALA (2004): Excavacions Arqueológiques al Castell de Montsoriu. Campanyes 2002-2003, “Setenes Jornades d’Arqueologia de les Comarques de Girona”, organised by the Servei d’Arqueologia de Catalunya, Universitat de Girona and the Consell Comarcal del Baix Empordà, La Bisbal d’Empordà, 4th and 5th of June of 2004, pp.441-450.

SALA, R; SERRA, J; LAFUENTE, M (2005): Visualising urban subsoil with GPR: public utility and archaeological heritage detection as a planning aid for urban archaeologists. Four case studies from Catalonia (Spain), in ‘Proceedings, Extended Abstracts’ of the ‘6th International Conference on Archaeological Prospection’, Institute of Technologies Applied to Cultural Heritage (ITABC) of the National Research Council (CNR), Roma (14th -17th September 2005), pp.125-128.

SALA, R; LAFUENTE, M; SERRA, J (2005): Alguns resultats en prospeccions geofísiques realitzades en jaciments catalans: aplicació de les últimes innovacions en els sistemens de resistivitat elèctrica i gradiometria magnètica, “Ex Novo. Revista d’Història i Humanitats”, Comitia Rei Novae, Universitat de Barcelona, n.2, pp.149-157.

SALA, R; LAFUENTE, M (2007): Revealing the Ibero-Roman Site of Puig-Ciutat (Catalonia, Spain) by Means of Geophysical Survey Methods, ISAP Newsletter, 11, April, pp. 3-4.

R. SALA, E. GARCIA, M. LAFUENTE (2008): Prospección Geofísica para la Arqueología: Contra el Bulldozer, "Revista de arqueología", Año XXIX,nº328, pags. 52-63.

Casas, A., Cosentino, L., Díaz, Y., Fiandaca, G., García, E., Himi, M., Lafuente, M., Martorana, R., Macias, J. M., Menchon, J., Muñoz, A., Sala, R., Teixell, I. 2008. A la recerca del temple d’August a Tarragona: una experiència entre arqueologia i geofísica. COTA ZERO. Revista d’Arqueologia i Ciència 23, 9-12, Issn: 0213-460.

Prospecció Geofisica al Castell de Montsoriu: Sondeig de resistència elèctrica entre els recintes i la torre exterior, in the oral presentation Excavacions Arqueológiques al Castell de Montsoriu. Campanyes 2002-2003, presented by G. Font, J.M. Llorenç, J. Mateu, S. Pujadas, J.M. Rueda, J. Tura and R. Sala, at the “Setenes Jornades d’Arqueologia de les Comarques de Girona”, Servei d’Arqueologia de Catalunya, Universitat de Girona and the Consell Comarcal del Baix Empordà, La Bisbal d’Empordà, 4th and 5th of June of 2004.

Visualising urban subsoil with GPR: public utility and archaeological heritage detection as a planning aid for urban archaeologists. Four case studies from Catalonia (Spain), presented by Roger Sala at the ‘6th International Conference on Archaeological Prospection’, Institute of Technologies Applied to Cultural Heritage (ITABC) of the National Research Council (CNR), Roma (14th -17th September 2005).

Cosentino P.L., Casas A., Capizzi P., Diaz Y., Fiandaca G., Garcia E., Himi M., Martorana R., Sala R. 2009. Integrated geophysical surveys in the Tarragona Cathedral. Proceedings Of The Near Surface 15th European Meeting Of Environmental And Engineering Geophysics, Dublin, Ireland, A04.

Alexandre Novo, Roger Sala, Ekhine Garcia, Robert Tamba, Mercedes Solla and Henrique Lorenzo, 2009. From Celtiberians to Romans: Combined geophysical (3D GPR and fluxgate gradiometer) prospection for the archaeological characterization of Castro de la Magdalena (León, Spain. Proceedings of 8th International Conference on Archaeological Prospection, Paris

Robert Tamba, Roger Sala and Ekhine García 2009. Testing the use of geostatistical and statistical methods to improve data visualization. Case study on GPR survey of Tarragona Cathedral. Proceedings of 8th International Conference on Archaeological Prospection, Paris.