T. 936 742 146
info@sotprospection.com
       
 
 
FM-256
Gradiòmetre magnètic

El sistema de gradiometria (FM-256 de Geoscan Research) permet enregistrar les petites variacions relatives en la intensitat i orientació del camp magnètic en extensió . Donat que les diferents estructures arqueològiques i, sobretot els objectes metàl·lics, les combustions (forns, focs) i els moviments de terres, sitges, tombes o rases, suposen una alteració en el magnetisme natural del subsòl, poden ser fàcilment detectats mitjançant aquest sistema de prospecció. És el sistema més ràpid, que pot cobrir uns 3800m²'5f en un dia de prospecció, depenent de les condicions del terreny.

 

Projecte Lluçanès
Guissona
Olèrdola
Elerdia