T. 936 742 146
info@sotprospection.com
       
 
 
GPR
Georadar
El georadar és un sistema de prospecció geofísica basat en la emissió ordenada de polsos electromagnètics de freqüència i duració conegudes i l’enregistrament de les reflexions d’aquests polsos provinents del subsòl. Aquesta infromació s’ha plasmat tradicionalment en els radagrames, que representen l’avanç del sistema en l’eix horitzontal i el temps (o la profunditat si coneixem la velocitat del polsos electromagnètics en el subsòl de la zona explorada) en l’eix vertical.

SOT aplica des de l’any 2003 la innovadora tècnica time-slicing (talls de temps) que permet una visualització més entenedora dels resultats de les prospeccions. Gràcies a aquesta tècnica, la interpretació de les prospeccions queda oberta a la col·laboració dels arqueòlegs, ja que es describen els volums i extensions de les estructures detectades en extensió (en plantes) i no en radagrames.

SOT prospecció desposa d’un sistema de georadar GSSI SIR-3000, equipat amb antenes de 400MHz (fins a 3m de profunditat) i 270MHz (fins a 5m de profunditat).

 

Projecte Lluçanès
Guissona
Parc de la Ciutadella
Sheep Slait
Nau industrial Polinyà

Església de Sant Vicenç dels Horts
Olèrdola
Igartza