T. 936 742 146
info@sotprospection.com
       
 
Obres públiques i enginyeria


Paral·lelament a la tasca realitzada en Arqueologia, SOT ofereix prospeccions en l’àmbit de les obres públiques i l’enginyeria per la planificació d’intervencions en el subsòl fins a cotes de 5m. La rapidesa en la intervenció i el lliurament de resultats permet una reacció ràpida als professionals davant la necessitat d’excavar en entorns complexos.

En els sondejos amb georadar, la tècnica time-slicing permet la obtenció d’imatges precises en els tres eixos de les estructures de paviments, espessors de murs, dipòsits o xarxes de conduccions.
L’aplicació de un o diversos sistemes de prospecció pot cobrir grans àrees en un espai de temps curt (2.000m2 per jornada en entorns anivellats) i oferir resultats preliminars tant sols en unes hores.

Resultats de la prospecció amb GPR a nau industrial de Polinyà (Vallès Occidental).

Nau industrial Polinyà