T. 936 742 146
info@sotprospection.com
       
 
 
RM-15 / MPX
Resistència elèctrica

La prospecció geoelèctrica és una de les formes de sondeig més antigues, però també una de les més fiables. Es basa en la medició ordenada en l’espai de la resistència al pas del corrent elèctric a través del subsòl.
El sistema de resistència elèctrica RM-15 de Geoscan Research permet detectar murs de pedra i tot tipus d’estructures arqueològiques en tres profunditats d’exploració simultànies (0.5, 1 i 1.5m). Malgrat que aquest sistema és més lent en l’adquisició que el gradiòmetre magnètic o el georadar, la seva efectivitat és alta en entorns sedimentaris i anivellats.

 

Guissona