GEOFÍSICA ARQUEOLÒGICA

La prospecció geofísica permet delimitar, descriure i/o valorar estructures arqueològiques de manera no destructiva. Les diferents eines de prospecció permeten optimitzar recursos en l'arqueologia d'urgència, la recerca i la planificació.

 

 

GEOFÍSICA PER L'ARQUITECTURA I RESTAURACIÓ

La prospecció geroadar d'alta freqüència i alta resolució permet obtenir imatges i característiques de les estructures constructives de manera no destructiva.

 

 

FORMIGÓ

La prospecció amb georadar d'alta freqüència permet obtenir imatges de les estructures de formigó i formigó armat amb alta precisió.

FORMACIÓ

SOT proporciona cursos de formació orinetats als professionals de tres sectors: Arqueologia, Gestió del Patrimoni, Arquitectura i restauració.

RECERCA

SOT manté una llarga trajectòria en recerca pròpia en l'àmbit del desenvolupament metodològic i tècnic. SOT participa en equips de recerca pluridisciplinars de diverses universitats i insitutcions. La nostra experiència ens permet el disseny de projectes, la configuració de sistems SIG o coordinació d’equips multidisciplinars.

CONSULTING

SOT ofereix serveis de consultoria i assesorament per a institucions i empreses per creació de projectes arqueològics, incloent des de la recerca científica a la difusió cultural.

DOCUMENTACIÓ GEOMÈTRICA DEL PATRIMONI

Com a complement a les prospeccions geofísiques, SOT ofereix serveis de documentació arqueológica (aixecaments topogràfics i fotogramètrics –aèris i terrestres-, planimetries, gestió de dades SIG de jaciments), amb l’objectiu de millorar la gestió integral del patrimoni arqueològic, la investigación i la seva difusió de manera eficaç i aplicant les últimes tecnologies.