MAGNETOMETRIA

La magnetometria és un dels sistemes de prospecció més utilitzats al món. La seva rapidesa i versatilitat en entorns no urbans permet la delimitació ràpida de jaciments. També és una eina de gran utilitat en la detecció d'elements arqueològics específics com stiges, fossats, forns, cubetes de combustió, etc..

 

GEORADAR

SOT acredita una llarga experiència en l'ús del georadar en les seves diferents aplicacions. SOT disposa de diversos sistemes i freqüències que permeten treballs en alta resolució de màxima qualitat.

 

RESISTIVITAT

La prospecció elèctrica en les seves diferents aplicacions permet l'obtenció d'informació alternativa als altres sistemes i l'abasta a estructures de gran profunditat en les aplicacions de Tomografia Elèctrica (ERT).
SOT desenvolupa el sistema de resistivitat d'alta velocitat V4.

 

Exploració DM

SOT ofereix treballs de prospecció extensiva amb detectors de metalls per a la localització d’espais no constructius (camps de batalla, detecció d’explosius, forense). La metodologia es basa en la recuperació georeferenciada de materials superficials per generar mapes de dispersió. Aquest mètode exclou si afecta nivells arqueològics.